Czego SZTUKA W PUSZCZY szuka – MŁODZIEŻ

art edukacja

Stosując metody pracy interdyscyplinarnej projekt wprowadza techniki teatralne w codzienność, “oswaja” teatr i pozwala uczestnikom stosować metody teatralne w codziennym życiu. W efekcie warsztatów ich uczestnicy zyskują możliwość wykorzystania zdobytych umiejętności w indywidualnej pracy 
teatralnej, a także przeniesienia ich lub odnalezienia w sytuacjach codziennych.
 Zajęcia rozszerzają spektrum rozumienia uczestnictwa w kulturze, dają uczestnikom wiedzę na temat mnogości form artystycznych, w których mogą brać udział teraz i w przyszłości.

W ramach projektu realizowane są: warsztaty praktyczne, warsztaty multimedialne oraz eksperyment artystyczny.

Projekt kierowany jest do młodzieży w wielu 14-18 lat /warsztaty/ i animatorów kultury /eksperyment artystyczny/.

Miejsca realizacji:
Hajnówka, Bielsk Podlaski, Suwałki, Sejny, Drohiczyn

Czas realizacji:
marzec – grudzień 2020 r.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Priorytet: Edukacja kulturalna

 

X