Czego SZTUKA W PUSZCZY szuka – NAUCZYCIELE

art edukacja

Warsztaty podnoszące kompetencje nauczycieli
„Nauczyciel – intrygujący, kompetentny, inspirujący”

Autorski projekt Dariusza Skibińskiego.

O projekcie:
Projekt, kierowany do instruktorów i nauczycieli, nastawiony na przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz zbudowanie wspierającego się środowiska. Wykorzystując techniki pracy aktorskiej daje nauczycielom skuteczne narzędzia, które podniosą ich kwalifikacje i wzmocnią metody prowadzenia zajęć. Projekt służy także stworzeniu nowych możliwości pracy zawodowej.

Nauczysz się m.in.:

  • metody uatrakcyjniania wykładu,
  • swobody mówienia,
  • opanowania tremy,
  • prowadzenia działań grupowych – oswojenie jednostki, integracja grupy,
  • wzbudzania zainteresowania – metody aktywizacji grupy, zmiany kierunków i emocji podczas wykładu,
  • indywidualnej pracy nad predyspozycjami lub problemami każdego ucznia jako demonstracji problemu ogólnego dotyczącego całej grupy,
  • metody improwizacji, oceny i wyboru materiału do pracy,
  • budowania konstrukcji psychologicznej w działaniach scenicznych – przykłady wystąpień przed audytorium,
  • analizy tekstu, metod konstruowania wypowiedzi.

zgłoś się!

Udział bezpłatny. Gwarantowany nocleg i wyżywienie.

Uczestnicy otrzymają certyfikat udziału w projekcie potwierdzający zdobyte kompetencje.

Rekrutacja trwa od 20 kwietnia do 31 maja.
Liczba miejsc ograniczona /6 osób/.

Listy motywacyjne prosimy kierować na adres:
biuro@a3teatr.pl

Z wybranymi osobami podpisana zostanie umowa określająca zasady uczestnictwa. Przystępując do udziału w projekcie uczestnik wyraża zgodę na udział we wszystkich warsztatach. Brak udziału bez uzasadnienia /zwolnienie lekarskie, siła wyższa/ skutkować będzie pokryciem kosztów w wysokości 500,00 zł /zakwaterowanie i wyżywienie/. Honorujemy delegacje służbowe.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 601 479 999.

O zajęciach:
Zajęcia teoretyczne dopełniamy omówieniami przebiegów pracy. Posługując się przykładami prowadzący omawia zagadnienia. Włącza do dialogu uczestników, by wspólnie ocenili zastosowane metody, rozmawiali o ich skuteczności i efektach. W kolejnym etapie uczestnicy pracować będą w grupie z młodzieżą w swoim lokalnym środowisku nad wybranym zagadnieniem.
 Prowadzący zajęcia będzie konsultował etapy pracy uczestników. 
Finałowym momentem będzie pokazanie prowadzącemu warsztaty przez każdego z uczestników-nauczycieli efektów pracy z własnym zespołem młodzieży w lokalnym środowisku. Uczestnicy nagrają pokaz /wideo – bez montażu do 25 minut, z montażem do 5 minut/. Efekty pracy w formie pokazów zostaną omówione na finałowym spotkaniu wszystkich uczestników.

O prowadzącym:
Dariusz Skibiński – aktor, reżyser, pedagog, współzałożyciel i aktor Teatru CINEMA i Teatru A3, założyciel Stowarzyszenia Kulturalnego „Pocztówka”, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WERTEP. Od 1990 roku prowadzi cykl warsztatów teatralnych dla aktorów, młodzieży oraz profesjonalnych grup zawodowych.

Czas i miejsce realizacji*:
18-20.09 lub 21-23.09 – Sejny
9-11.10 lub 12-14.10 – Sejny
16-18.11 lub 13-16.11 – Hajnówka
*terminy możemy wspólnie zmodyfikować, a jeśli, z przyczyn obiektywnych, nie będziemy mogli spotkać się twarzą w twarz, warsztaty zrealizujemy on-line.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Narodowe Centrum Kultury. Priorytet: Edukacja kulturalna

X