CZAS dla SZTUKI

art edukacja

Ideą projektu jest stworzenie modelu nowoczesnej edukacji artystycznej w aspektach: teatr w życiu codziennym, teatr jako sposób komunikowania się ze światem oraz teatr jako forma kontaktu i dialogu młodzieży ze współczesnością.

Kierowany jest do młodzieżowej i dziecięcej społeczności z Podlasia i zawiera teatralne warsztaty praktyczne i warsztaty świadomości ciała oraz warsztaty  teoretyczne o teatrze. Ma na celu wdrożenie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Projekt jest także formą twórczego spędzania czasu pozaszkolnego, rozwijającego potencjalne zdolności i zainteresowania młodzieży, a także jest otwarty dla nauczycieli i animatorów, którzy chcą podnosić swoje  kwalifikacje.

Projekt realizuje edukację systematyczną, prowadzoną wg przemyślanego programu, angażującą praktyków teatru, nastawioną na długotrwały efekt i przekazanie uczestnikom narzędzi do pracy nie tylko teatralnej.

Ma bezpłatny i otwarty charakter.

Miejsca realizacji: Hajnówka, Bielsk Podlaski, Sejny, Narewka, Dubicze Cerkiewne, Orla.

Czas realizacji: V-XII.2018 r.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

X