CZAS dla SZTUKI

art edukacja

Ideą projektu jest stworzenie modelu nowoczesnej edukacji artystycznej w aspektach: teatr w życiu codziennym, teatr jako sposób komunikowania się ze światem oraz teatr jako forma kontaktu i dialogu młodzieży ze współczesnością.

Kierowany jest do młodzieżowej społeczności z Podlasia, którą zapraszamy do udziału w teatralnych warsztatach praktycznych i warsztatach świadomości ciała oraz warsztatach teoretycznych o teatrze. Ma na celu wdrożenie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Projekt jest także formą twórczego spędzania czasu pozaszkolnego, rozwijającego potencjalne zdolności i zainteresowania młodzieży, a także jest otwarty dla nauczycieli i animatorów, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje.

Projekt realizuje art edukację prowadzoną wg autorskiego programu, angażującą praktyków teatru, nastawioną na długotrwały efekt i przekazanie uczestnikom narzędzi do pracy nie tylko teatralnej.

Ma bezpłatny i otwarty charakter.

Loklaizacja:
Puszcza Białowieska, powiat hajnowski i bielski

Miejsca realizacji:
Hajnówka, Bielsk Podlaski, Sejny, Narew, Kolno.

Czas realizacji:
kwiecień – grudzień 2019 r.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

X