Hajnówka dostępna

program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera

O PROJEKCIE

Od lat działamy w Hajnówce. Jest dla nas niezmiernie ważne, by działania te były coraz bardziej ukierunkowane na kulturę i art edukację. Chcemy, by miejscem do rozwijania dotychczasowych i kreowania nowych zdarzeń stała się Hajnówka Centralna – Przesiadkowa Stacja Kultury.

Dlatego angażujemy swoje siły i pomysły w projekt, który na wielu poziomach zwiększa dostępność miejsca, które tworzymy oraz konsekwentnie wzbogaca ofertę kulturalną miasta.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV, działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Społecznego.

AKTUALNOŚCI

Prace remontowe trwają!

Dzięki Narodowemu Instytutowi Wolności, od którego dostaliśmy mini-dotację mogliśmy wykonać podstawowe prace remontowe w naszym nowym biurze w budynku byłego Dworca PKP, m.in. zamontować kontakty, klamki i pomalować ściany. Dziękujemy serdecznie! Działanie “Następny krok – nowe miejsce “Hajnówka Centralna” realizowane przez Stowarzyszenie Kulturalne “Pocztówka”, dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Priorytet 5 edycja 2020, Program Wsparcie Doraźne prowadzone przez Narodowy Instytut Wolności.

Od początku sierpnia otrzymaliśmy dodatkowe wsparcie w postaci wolontariuszy z Europejskiego Korpusu Solidarności – Cool Creative Team, którzy przez 2 miesiące będą remontować, odnawiać i ozdabiać przestrzeń budynku i tę wokół niego. Więcej o tym projekcie TUTAJ.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ZAPRASZAMY do współpracy!

X