Hajnówka dostępna

program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera

O PROJEKCIE

Celem 30-miesięcznego projektu jest poprawa funkcjonowania Miasta Hajnówka w obszarze dostępności dla osób o szczególnych potrzebach poprzez wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowego standardu świadczenia usług wraz ze zmianami w przestrzeni publicznej w obszarze kultury i turystyki we współpracy z partnerem włoskim z miasta Matera.

To nie tylko projekt, ale idea, która staje się faktem. Dlatego podczas festiwalu staramy się, by dostępność była codziennością. Chcesz wiedzieć więcej – zapytaj w punkcie informacji festiwalowej.

„Hajnówka Dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV, działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Społecznego.

AKTUALNOŚCI

Po wszelkie aktualizacje zapraszamy na profil Hajnówki Dostępnej na Facebooku:

www.facebook.com/hajnowkadostepna

fot. Maciej Zakrzewski

X