Poznaj naszą historię!

Dlaczego “Pocztówka”?

Jak to się wszystko zaczęło? Był 2004 rok. Zadzwonił telefon. Znajoma powiedziała, że w Policznej sprzedają Starą Pocztę! Nie zastanawialiśmy się długo – od jakiegoś czasu myśleliśmy o tym, żeby porzucić życie w Warszawie i przenieść się na Podlasie. Wykorzystaliśmy okazję – zamieszkaliśmy w Policznej i założyliśmy stowarzyszenie. Nazwaliśmy je „Pocztówka” od domu, w którym wszystko się zaczęło. “Poczta” nadal służy Stowarzyszeniu – przyjmujemy w niej gości, nocujemy wolontariuszy i artystów, organizujemy warsztaty. /Agata/

Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą niezależnych twórców związanych głównie z teatrem, ale także z fotografią, muzyką i tańcem. Działamy na terenie Polski, województwa Podlaskiego, Hajnówki i Puszczy Białowieskiej.

Naszym głównym celem jest organizacja działań artystycznych, ale również edukacja i animacja lokalnej społeczności. Organizujemy w szkołach i ośrodkach kultury warsztaty i wykłady o współczesnej sztuce i teatrze dla różnych grup wiekowych – dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. W swojej ofercie posiadamy również specjalne warsztaty master class dla nauczycieli oraz twórców. Podczas tych spotkań doświadczeni aktorzy dzielą się z uczestnikami swoją wiedzą merytoryczną, jak i praktyczną. Organizowane przez nas zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności interpersonalnych, warsztatu aktorskiego oraz propagowanie idei teatru wśród odbiorców. Z tym nastawieniem co roku realizowanych jest kilkadziesiąt prezentacji spektakli oraz kilkanaście projektów art edukacji.

Pozostałe nasze działania koncentrują się wokół promocji ekologii, Puszczy Białowieskiej oraz ochrony lokalnej spuścizny kulturowej. Od kilku lat realizujemy projekt “Historie utkane z nici. Stare rękodzieło dla przyszłości”, którego celem jest uratowanie od zapomnienia i zniszczenia lokalnego rękodzieła – makatek, ręczników, chodników, parebor czy tkanin dwuosnowowych.

Działamy nie tylko lokalnie, ale i globalnie. Podejmujemy współprace w projektach międzynarodowych i co roku przyjmujemy wolontariuszy w ramach programu Europejski Korpus Solidarności.

Festiwal WERTEP

Międzynarodowy Festiwal Teatralny WERTEP organizujemy od 11 lat. To najważniejsza impreza teatralna w Polsce, w regionie Puszczy Białowieskiej. Jego ideą jest wędrówka ze sztuką – dzielenie się nią i współtworzenie jej. Dlatego Wertep przybrał formę kilkudniowego, wędrującego festiwalu. Każdego dnia jesteśmy w innej miejscowości – raz w większej, innym razem w bardzo małej. Artyści zaproszeni na festiwal wędrują ze swoimi występami. Codziennie widzowie uczestniczą w przedstawieniach dla dzieci i dorosłych. Każda edycja festiwalu przynosi nowe propozycje artystyczne, możliwość spotkania innych artystów, kultur i tradycji narodowych. Program jest różnorodny: bajki dla dzieci, spektakle plenerowe, przedstawienia salowe i koncerty.

Więcej o festiwalu: www.wertepfestival.pl

A3Teatr

Członkowie Stowarzyszenia tworzą także grupę teatralną A3Teatr. To zawodowi aktorzy i animatorzy, pasjonaci teatru, osoby młode i dojrzałe, które wzajemnie się inspirują, wspierają i dzielą doświadczeniem.

A3Teatr łączy doświadczenie ponad 20 lat aktorskiej pracy jej twórców w Teatrze Cinema, z otworzeniem się na młode pokolenie i stworzeniem miejsca kształcenia dla aktorów rozwijających metodę Minimal Art. Tworzy autorskie spektakle, w których nie zawsze pojawia się tekst. Nie jest teatrem tańca, ale ruch łączy z muzyką. Nie przedstawia linearnych historii, przetwarza codzienność tworząc z niej kod rytuałów i aktów. Widzom pokazuje kalejdoskop obrazów – dynamicznych i statycznych. Nie nazywa rzeczy do końca, pozostawia tę sferę odbiorcy. Spektakle prezentowane są na polskich i zagranicznych scenach impresaryjnych i festiwalach.

Więcej o A3Teatrze: www.a3teatr.pl

Hajnówka Centralna

Hajnówka Centralna jest aktualnie naszym najważniejszym i największym przedsięwzięciem. Nowe, hajnowskie centrum kulturalne powstaje w budynku dawnego dworca kolejowego, przekazanego przez miasto Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Pocztówka”. Rozpoczęta rewitalizacja ma na celu oddanie obiektu w użytek artystów i organizacji pozarządowych, oferując szeroki wachlarz funkcji – od biurowych, warsztatowych i wystawienniczych, po unikalne miejsce imprez kulturalnych i rezydencji artystycznych, finalnie tworząc centrum wolontariatu, edukacji młodzieży i osób starszych, aż po lokalny klaster kultury.

Więcej o projekcie: www.hajnowkacentralna.eu

X